Тази игра е част от програмата на Съвета на Европа “Да изградим Европа за и с децата”.

     Твоята цел е КОМЕТА, приказният “Е-град”, място на забавления, мир и свобода. За да го достигнеш, трябва да преминеш през WWW – дивите Интернет дебри. Тук те очакват приключения, но също те дебнат и много опасности…

Играй сега...