“Конституция за деца” е иновационен проект за изграждане на мултимедиен образователен Интернет сайт, който представя Конституцията в достъпен за децата и тинейджърите вид.

  Основната цел на проекта е подобри познанията на децата и тинейджърите за българската конституция , както и да представи в подходящ вид основните принципи на функциониране на държавата и ценностите на демократичното общество. Усвояването и разбирането на някои основни принципи на съвременното общество, като например човешки права, свобода, толерантност и др. от най-ранна детска възраст е предпоставка за прилагането на тези принципи в последващите години от развитието на един млад човек.

  “ Конституция за деца ” включва следните основни дейности:
•  “Превод ” на Конституция на Република България за деца и тинейджъри и разработване на нейна онлайн мултимедийна версия (Интернет версия с илюстрации, звук и видеоматериали) , с адаптирани текстове от Конституцията с мултимедийни илюстрации. Те ще са достъпни онлайн. Уеб сайтът също съдържа мултумедийни обучителни материали за демокрацията и основите на държавността.

•  Проучване относно типа информация свързана с Конституцията, от която се нуждаят децата и тинейджърите.

Играй сега…