vanshnoВисше: ВПИ „Н. Рилски“ – Благоевград

 Специалност: Начална училищна педагогика
 
 Специализация: Български език и литература
 
 

diplom