Човекът и обществото

Проверете знанията си в края на 3 клас - част втора