Хю Лофтинг

   Хю Лофтинг е роден на 14 януари 1886 г. Англичанин по произход и инженер по образование, писателят работи на големи строежи в Канада, Западна Африка и Куба.  Сражава се във френските окопи по време на Първата световна война. Там съчинява първите си разкази за доктор Дулитъл, илюстрира ги и ги праща на своите деца. След войната семейството му се премества в САЩ.

  През 1920 г се появява “Историята на доктор Дулитъл”. Лофтинг окончателно прави избор в полза на писателското поприще. Той издава още 12 книги за знаменития доктор и неговите приключения. Книгите му учат на доброта и сърдечност. Негов девиз е мотото, поставено в началото на първата книга от поредицата – “На всички деца – деца по възраст и деца по сърце…”

  Романите на Хю Лофтинг са написани на забавен и близък до детските възприятия език, с искрящ хумор. Голяма част от тях са преведени на български език.

  Хю Лофтинг умира на 26 септември 1947 г.

             ...източник: "Познавате ли тези сладкодумци?"...
Посвещение
…”На всички деца – деца по възраст и деца по сърце, посвещавам тази книга”…
Хю Лофтинг
 

You must be logged in to leave a reply.