Иван Крилов

    Иван Крилов е руски писател – баснописец. Детството му преминава в бедност, семейството му често се мести в различни градове, тъй като баща му служи в отдалечени военни гарнизони. Като малък остава сирак и започва да работи в канцеларията на съда. Впечатлителното момче обичало да слуша забавни анекдоти и поговорки. Живият интерес към народа, към неговите обичаи и разговорния език се долавя във всички произведения на Крилов и особено в басните му.

    Басните на Крилов учат всички да бъдат трудолюбиви, справедливи, честни, добри. В тях животните, растенията, предметите се държат като хора, а авторът помага на читателите или слушателите да оценят техните постъпки. Нравоучителният смисъл на баснята най-често се подчертава в думите му в края – тази оценка на събитията е моралът на баснята.

    Иван Крилов е учител на всички баснописци в света.

паметникът на Крилов

    В Лятната градина на брега на река Нева в Санкт Петербург, от високия постамент на своя паметник мъдрият “дядо Крилов” наблюдава как играят децата. Паметникът е създаден с пари на руския народ. На него са изобразени сцени от басните на Крилов: тук са героите от “Квартет”, “Врани и лисици”, свинята под дъба, вълкът и агнето, маймунката с очилата.

    Неговите басни се печатат в отделни книги. В тях се осмиват човешки слабости – завист, скъперничество, лъжливост, ласкателство, невежество. Неговите герои-хищници като мечката, лисицата, вълкът са представители най-често на тези, които угнетяват и грабят. Крилов показва, че всеки от героите му има традиционно значение, присъщо на героите от басните – лисицата – хитростта, магарето – глупостта, вълкът – алчността и др.  Наред с посочването на човешки слабости Крилов изразява и положителни човешки качества – обич към родината, вярност, доброта, скромност, уважения към труда, към дейността в полза на народа.

Източник: …“Познавате ли тези сладкодумци?“…

You must be logged in to leave a reply.