Image

От МОН обявиха всички важни дати за новата учебна 2018/2019 година и  веднага бързам да ви ги представя. Следва всичко, което трябва да знаете, за ваканциите, сроковете и други важни дни.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)

 

 

You must be logged in to leave a reply.