ГРАФИК

на писмените изпитвания по учебни предмети в четвърти “б” клас за първия срок на учебната 2017/2018 г.:

Image

П Р Е Д М Е Т И Д А Т И
1. Български език и литература
2. Математика
3. Английски език
 4. Човекът и природата
 5. Човекът и обществото

You must be logged in to leave a reply.