“…Учете се, бря хора, учете се, школа откривайте…”

ИСТОРИЯ

      В Бяла Слатина през 1882 година се е строяло училище, когато там е бил Окръжен инспектор Цани Гинчев. Инженери, проектанти не е имало и затова майстори-строители са отмервали с колчета площта, върху която е трябвало да се построи училищната сграда. Но инспекторът Цани Гинчев не бил доволен от размерите на училището – малко му се виждало за умножаващите се ученолюбиви млади поколения. И понеже друго средство за уголемяване на сградата не е намерил, той станал през нощта и разместил колчетата по-надалече – надлъж и шир.

Така училищната сграда е била започната и удвоена с “измамата” на самия училищен инспектор. Признателните граждани нарекли училището на Цани Гинчев.

СЕГА

      Едно училище, разположено в центъра на града, с непрекъснато обновяващ се интериор и екстериор. Осем класни стаи, физкултурен салон и компютърен кабинет, предназначени да предложат оптимални условия за сътрудничество и взаимодействие. Един многолик живот, отворен към заобикалящата училище среда и към създаване на най-добри възможности за успех на учениците.

  УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

1. Обучение по чужди езици /ЗП и СИП/.
2. СИП – Математика.
3. СИП – Работа с компютри и ИТ /3-4 клас/.
4. СИП – Хор.
5. СИП – Българско слово.
6. Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници.
7. Сборна група.
8. Целодневно обучение.

ХРОНИКА

1882г. – Построена е първата сграда.

1891г. – Училището става трикласно районно училище.

1947г. – Построена е сегашната сграда.

1957г. – Училището е наградено с орден “Кирил и Методий” III степен.

1960г. – Става самостоятелно начално училище.

1963г. – Училището е обявено от МНП за базово училище за екпериментиране на предметната система.

1970г. – Училището е наградено с орден “Кирил и Методий” I степен.

1976г. – НУ “Цани Гинчев” е домакин на практическа коференция за обсъждане на резултатите от въвеждането на нова учебна система.

1986/87г.- Училището е включено в национална програма за изследване на умственото и физическото развитие на учениците от I до III клас.

1993г. – Обучението включва и IV клас.

1998г. – Въведено е ранно чуждоезиково обучение по английски език от I клас.

1999г. – Училището е включено в национална програма “Училищен тенис” към БФ по тенис.

2005г. – Училището е оборудвано с компютърен кабинет със съвременни компютърни техники по проект i-клас. Същата година е въведено обучение по СИП – Работа с компютри и информационни технологии.

2006/07г.- Започва обучение от I клас по ЗИП – Работа с компютри и информационни технологии. Използва се програмата “Comenius Logo”.

2010г. – Направен е основен ремонт на училищната сграда.

2011г. – В часовете вече се използва… Mouse Mischief – един компютър – много мишки…