Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия, за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства.
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно, че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати, за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам, че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на детския учител има хора, които оценяват усилията и труда ни. Убеден съм, че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор, а не в спор и с усмивка, а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре.

You must be logged in to leave a reply.