20190403_104803Умението да отговориш на съвременните тенденции на обществото и да изградиш себе си като пример за подражание на децата е много важно в работата ми с тях. Да притежаваш умение за създаване на екипност с родителите и превръщането им в партньори в работата е успешният начин за постигане на високи резултати. Умението да изградиш у децата толерантно отношение и уважение към различните е крачка към изграждането на достойни и отговорни граждани. Поемането на отговорности към децата и създаването на интересни и различни за тях моменти работа по проекти – в ежедневната ми дейност е предизвикателство и успешна формула за работа. Обичам професията си работата с деца и ежедневните свързани с тях предизвикателства.

You must be logged in to leave a reply.