001Тема: “ Актуални модели и практики в училищното и предучилищното образование“ – 2016
 002Тема: “ Училищното и предучилищното образование – предизвикателства и възможности за ефективно взаимодействие на всички заинтересовани страни“ – 2015
 003Тема: “ Учене през целия живот – знания и мъдрост“ – 2014
 004Тема: „Училищно и предучилищно образование – качество, педагогическа ефективност и конкурентоспособност“  –  2013
 005Тема: „Ученето през целия живот – реалност и предизвикателства“  – 2012
 006Тема: „Сътрудничество между Република България и Република Унгария за достигане цели на Европейска програма ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 2020“  – 2011

 

You must be logged in to leave a reply.