“…Учете се, бря хора, учете се, школа откривайте…”

ИСТОРИЯ

      В Бяла Слатина през 1882 година се е строяло училище, когато там е бил Окръжен инспектор Цани Гинчев. Инженери, проектанти не е имало и затова майстори-строители са отмервали с колчета площта, върху която е трябвало да се построи училищната сграда. Но инспекторът Цани Гинчев не бил доволен от размерите на училището – малко му се виждало за умножаващите се ученолюбиви млади поколения. И понеже друго средство за уголемяване на сградата не е намерил, той станал през нощта и разместил колчетата по-надалече – надлъж и шир.

Така училищната сграда е била започната и удвоена с “измамата” на самия училищен инспектор. Признателните граждани нарекли училището на Цани Гинчев.

СЕГА

      Едно училище, разположено в центъра на града, с непрекъснато обновяващ се интериор и екстериор. Осем класни стаи, физкултурен салон и компютърен кабинет, предназначени да предложат оптимални условия за сътрудничество и взаимодействие. Един многолик живот, отворен към заобикалящата училище среда и към създаване на най-добри възможности за успех на учениците. 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

1. Обучение по чужди езици /Задължителна подготовка – ЗП и Факултативни учебни часове –  ФУЧ/.
2. Факултативни учебни часове /ФУЧ/ – Математика.
3. Факултативни учебни часове /ФУЧ/ – Изобразително изкуство.
4. Факултативни учебни часове /ФУЧ/ – Художествено слово.
5. Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници.
6. Сборна група.
7. Целодневно обучение.

ХРОНИКА

1882г. – Построена е първата сграда.

1891г. – Училището става трикласно районно училище.

1947г. – Построена е сегашната сграда.

1957г. – Училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ III степен.

1960г. – Става самостоятелно начално училище.

1963г. – Училището е обявено от МНП за базово училище за експериментиране на предметната система.

1970г. – Училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ I степен.

1976г. – НУ „Цани Гинчев“ е домакин на практическа конференция за обсъждане на резултатите от въвеждането на нова учебна система.

1986/87г.- Училището е включено в национална програма за изследване на умственото и физическото развитие на учениците от I до III клас.

1993г. – Обучението включва и IV клас.

1998г. – Въведено е ранно чуждоезиково обучение по английски език от I клас.

1999г. – Училището е включено в национална програма „Училищен тенис“ към БФ по тенис.

2005г. – Училището е оборудвано с компютърен кабинет със съвременни компютърни техники по проект i-клас. Същата година е въведено обучение по СИП – Работа с компютри и информационни технологии.

2006/07г.- Започва обучение от I клас по ЗИП – Работа с компютри и информационни технологии. Използва се програмата „Comenius Logo“.

2008г. – Първото средищно начално училище в Община Бяла Слатина.

2010г. – Започва работа по проект „Подобряване качеството на образованието средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

2011г. – В часовете вече се използва… Mouse Mischief – един компютър – много мишки…

2013г. – Започва работа по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“.

2014г. – Спечелен проект от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“.

2015г. – Проведен училищен и Общински кръг на викторината „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“ Отбор „Знайко“от нашето училище се представи достойно и спечели второ място.

2016г. – Първо място на Областния кръг на викторината „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“.

През тази година училището работи по четири проекта: „Учим, като играем в училищния двор“, „Нов шанс за успех“ и „Схема училищен плод“.

2017г. – Открита е площадката в училищния двор по проекта „Учим, като играем в училищния двор“.

Обновена бе инфраструктурата на училищната сграда и училищния двор по проекта „Имам обновено и модерно училище“.

Спечелен бе и проекта „Нов шанс за успех“.

2018г. – Спечелен бе проект „Музейко“.

Спечелен проект „Сцена на таланта“, който се осъществява по програмата за малки проекти на фондацията Америка за България и сдружение „Първи юни“.

Научете повече от тук….

You must be logged in to leave a reply.