Тема: „Дългосрочни и ефективни STEM решения – “Град на бъдещето” образователен комплект за STEM проекти“ – 11.07.2023
seminarТема: „Агресията – форми и методи на противодействие“ – 02.11.2012

You must be logged in to leave a reply.