20180917_100513    Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите, които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуславя и навлизането на все повече ИКТ в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем, да се стреми към развиване на нови практики, да се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост от учениците си, да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип, да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Преподаването на БЕЛ става все по-трудно, тъй като изучаваните произведения са далеч от разбиранията и интересите на съвременните ученици. Единственият начин да доближим своите ученици до времето и разбирането на литературните шедьоври, които преподаваме е да ги осъвременим с помощта на съвременните технологии. Представянето на една средновековна българска книга с помощта на електронен урок винаги е в пъти по-интересно отколкото голата фронтална беседа. Използването на ИКТ в часовете по БЕЛ е все по-наложително.

You must be logged in to leave a reply.