002“Mouse Mischief”  и “Envision” може да преобрази преподаването и ученето в класната стая. “Mouse Mischief”  и “Envision” се интегрират в Microsoft PowerPoint 2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007, което позволява на учителите да създават интерактивни презентации, които  ангажират всеки ученик в класната стая. Тази програма активно ангажира учениците и улеснява учителите.
Урокът протича спокойно и монотонно до момента, когато в урока се включват един компютър, един проектор и десет  безжични мишки. Върху екрана на дъската се зареждат въпроси, диаграми, картинки подчинени на уроците по математика, български език и други предмети за 1 – 4 клас. „Мишките” скачат и се гонят върху виртуалната дъска, отбелязват вярно отговори, поправят грешки, рисуват и ограждат. При всеки верен отговор класът изригва от възторг и емоции. Урокът, който прилича повече на игра, е интересен и забавен. Не е за пренебрегване състезателният елемент, децата се учат да работят в екип, а усърдието да изведат своя отбор и своята позиция напред  е видимо. Софтуерният продукт позволява учителят сам да разработва и управлява уроците и да направи учебните часове по-интересни. Учениците и родителите пък могат да следят резултатите   в училище. Всичко това безспорно се отразява на качеството на учебния процес.
С тази програмата можете да предизвикате любопитството на учениците чрез включващи интерактивни технологии в учебната програма. Учениците се забавляват , докато виждат визуално представяне на отговорите на активния екран, докато се използват цветни указатели на  мишките (като робот, снежинка, китара, и много други фигури). Можете да активирате обучение чрез сътрудничество при използване на програмата в режим на екип, в който всички членове на екипа трябва да работят заедно, за да се споразумеят за отговор, преди да бъде избран.
001С пакостливите мишки вече не е необходимо да се изчаква и да се вдига ръка, можете веднага да видите отговорите си „на екрана”. Мишките помагат на учениците да участват редовно и без страх да кажат грешен отговор. Това може да позволи да имаме по-добра видимост в напредъка и разбирането на целия клас.
Програма засилва вниманието и участието, насърчава работата в екип и дава възможност на учениците да се забавляват, докато учат. В същото време това прави управлението на класната стая по-лесно за учителите. Всичко това се постига само с помощта на програмата. На отделни въпроси учениците могат да отговорят, като кликват на верния отговор с мишки, след това се показва прозорец на резултати, за да им покаже колко добре са се справили.

You must be logged in to leave a reply.