КНЯЗ БОРИС I

(852 – 889 г.)

      България приела християнството през 865 г. Владетелят, който извършил тази промяна в държавата, бил хан Борис I.  Той, неговото семейство и близките му приели християнството от византийски духовници. След това титлата на българския владетел вече не била хан, а княз. Започнало масово покръстване на народа и изграждането на черкви. Новата религия сближила още повече славяните с българите.

      С покръстването Княз Борис I целял България да заеме равностойно място сред другите европейски народи. За да успее това дело, българите имали нужда от собствена църква. Важно било да имат духовенство, което да проповядва новата религия на разбираем език.

     През 870 г. благодарение на големите дипломатически умения на княз Борис I самостоятелната българска църква била призната.

      През 886 г. княз Борис I посрещнал тържествено в Плиска учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий. Вече станало възможно да се подготвят свещеници, които да проповядат на славянски, а не на гръцки език. Новата религия и славянската писменост променили живота на славяните и българите. Спокоен за новото бъдеще на България, князът решил да предаде управлението на държавата на сина си Симеон и да се посвети на книжовна дейност.