Тестовите задачи в този раздел са съобразени с учебното съдържание, предвидено за усвояване в трети клас. Задачите съдържат по три отговора, от които само един е верен. Съдържанието им изисква познания за основното, най-важното по съответния учебен предмет.

      Уважаеми третокласници,

   Изберете тест…  Така вие по-лесно ще затвърдявате и усъвършенствате знанията и уменията си…

    Надявам се да не ви затрудня, а тестовете да станат ваш добър и любим помощник…