Асен Разцветников

   Асен Разцветников е роден в с. Драганово, Великотърновско. Рожденото му име е Асен Петков Коларов. Той е поет, ценен и обичн от големи и малки. Веднъж прочетени, чудните му стихотворения за деца, римуваните му приказки и гатанки, се помнят винаги.

   През 1924-та Асен Разцветников издава стихосбирката си “Жертвени клади”, а три години по-късно и поемата “Двойник”. По-късно авторът продължава с опитите си в мерената реч, но най-голяма известност му носят произведенията за деца. Между 1930 и 1950 година той пише “Юнак Гого”, “От нищо нещо”, “Комар и Мецана”, “Щурчово конче”, “Сговорна дружина” и др. Така Асен Разцветников се превръща в един от най-значимите български детски автори за всички времена.

източник: … „Уикипедия“…