seminarТема: „Агресията – форми и методи на противодействие“ – 2012