ХАН ТЕРВЕЛ

(700 – 721г.)

    Хан Тервел става владетел на България през 700 г. Смята се, че той е син на АСПАРУХ. Тервел помогнал на прогонения византийски император  Юстиниян II да си върне властта  над империята през 704 г. През 705 г. императорът наградил хан Тервел с много важна титла – КЕСАР, и предлага на България областта ЗАГОРЕ. Това била първата българска земя на юг от Стара планина. През 718 г. българската войска разбила арабската при стените на град Константинопол. Така Тервел предпазил Европа от арабите.