Archive for the ‘Новини’ Category

Състезания

        Уважаеми, родители и ученици,

Kalendar        На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-219/20.07.2016 г./ през учебната 2016/17 г. за десета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график::

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
“Аз рисувам” 12.10. – 28.10.2016 г. 04.11. – 15.11.2016 г. 17.11.2016 г. 05.12.2016 г.
„Аз, природата и светът” 24.11. – 05.12.2016 г. 08.12. – 16.12.2016 г. 20.12.2016 г. 04.01.2017 г.
„Аз и числата” 06.01. – 16.01.2017 г. 20.01. – 26.01.2017 г. 31.01.2017 г. 22.02.2017 г.
„Аз общувам с Европа” 10.02. – 17.02.2017 г. 20.02. – 27.02.2017 г. 28.02.2017 г. 13.03.2017 г.
„Аз и буквите” 27.02. – 10.03.2017 г. 13.03. – 21.03.2017 г. 24.03.2017 г. 08.04.2017 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

18.04. – 24.04.2017 г. 26.04.2017 г. 15.05.2017 г.