11Ний сме малки ученици
от трети “б” клас.
Учим само за шестици,
така е при нас.

С грамоти медали и отличия
бележим нашите величия.
Достойни БЕЛОСЛАТИНЦИ растем
със всеки наш изминат ден!

На двадесет и четири патиланци приличаме
и лудориите обичаме…
Готови за бели сме всеки миг,
когато чуем нечий силен вик…