11Ний сме малки ученици
от първи “б” клас.
Учим само за шестици,
така е при нас.

С грамоти медали и отличия
бележим нашите величия.
Достойни БЕЛОСЛАТИНЦИ растем
със всеки наш изминат ден!

На двадесет и един патиланци приличаме
и лудориите обичаме…
Готови за бели сме всеки миг,
когато чуем нечий силен вик…

You must be logged in to leave a reply.