ImageГРАФИК

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

                                  от 15.09.2017г. за 4 “б”  клас

часове               времетраене          междучасие

   1.                   8.00 – 8.40            8.40 – 8.50

   2.                  8.50 – 9.30             9.30 – 9.50 /голямо/

   3.                  9.50 – 10.30           10.30 – 10.40

   4.                  10.40 – 11.20         11.20 – 11.30

   5.                  11.30 – 12.10         12.10 – 12.20

   6.                  12.30 – 13.00

В интерес на работата и на спокойствието на децата е желателно родителите да се съобразяват с графика на учебните занятия и да не използват мобилните телефони по време на час.