ImageГРАФИК

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

                                  от 17.09.2018г. за 1 “б”  клас

часове               времетраене          междучасие

   1.                   8.30 – 9.05            9.05 – 9.20

   2.                  9.20 – 9.55             9.55 – 10.20 /голямо/

   3.                  10.20 – 10.55           10.55 – 11.10

   4.                  11.10 – 11.45         11.45 – 12.00

   5.                  12.00 – 12.35         12.40 – 12.50

   6.                  12.50 – 13.25

В интерес на работата и на спокойствието на децата е желателно родителите да се съобразяват с графика на учебните занятия и да не използват мобилните телефони по време на час.

 

You must be logged in to leave a reply.