Image   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За Ваше улеснение при попълване на УЧЕНИЧЕСКАТА КНИЖКА  – тук помествам учебните предмети, които ще изучават третокласниците през тази учебна 2016/2017 година и преподавателите…

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ                             ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Български език и литература           г-н Радиум Тутовски

Математика                                   г-н Радиум Тутовски

Човекът и природата                     г-н Радиум Тутовски

ЗИП – Български език                    г-н Радиум Тутовски

Физкултура                                   г-н Радиум Тутовски

Музика                                          г-н Радиум Тутовски

Домашен бит и техника                  г-жа Даниела Илиева

Модул – ФВС                                 г-н Радиум Тутовски

ЗИП – МАТ                                      г-н Радиум Тутовски

Изобразително изкуство                 г-н Радиум Тутовски

Английски език                              г-жа Даниела Илиева

Човекът и обществото                     г-н Радиум Тутовски

Час на класа                                  г-н Радиум Тутовски