Image   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За Ваше улеснение при попълване на УЧЕНИЧЕСКАТА КНИЖКА  – тук помествам учебните предмети, които ще изучават първокласниците през тази учебна 2018/2019 година и преподавателите…

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ                             ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Български език и литература           г-н Радиум Тутовски

Математика                                   г-н Радиум Тутовски

Околен свят                                     г-н Радиум Тутовски

ИУЧ – Български език                    г-жа Даниела Илиева

Физкултура                                   г-жа Даниела Илиева

Музика                                          г-н Радиум Тутовски

Технологии….                           г-жа Даниела Илиева

Модул – ФВС                                 г-н Радиум Тутовски

ИУЧ – МАТ                                      г-жа ДаниелаИлиева

Изобразително изкуство                 г-жа Силвия Кръстева

Час на класа                                  г-н Радиум Тутовски

 

You must be logged in to leave a reply.