УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Това е седмичната програма за ВТОРИЯ учебен срок на 2017/2018 година в сила от 07.02.2018г.                         

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
 английски език  изобр. изк.  БЕЛ  МАТ  ДБТ
 БЕЛ  изобр. изк.  БЕЛ  ЧП  английски език
 МАТ  МАТ  музика  БЕЛ  ЗИП – МАТ
 ЧО  БЕЛ  английски език  БЕЛ  ФВС
 ФВС  БЕЛ  МАТ  музика  ЗИП  – БЕЛ
 час на класа  СИП – ИТ  модул – ФВС

Легенда:

БЕЛ – български език и литература

ФВС – физическо възпитание и спорт

ЧО – човекът и обществото

ЧП – човекът и природата

ДБТ – домашен бит и техника

ИТ – информационни технологии