УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Това е седмичната програма за ПЪРВИЯ учебен срок на 2017/2018 година в сила от 15.09.2017г.                         

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
 английски език  ФВС  БЕЛ  МАТ  ДБТ
 БЕЛ  изобр. изк.  БЕЛ  ЧП  английски език
 МАТ  МАТ  ЧО  БЕЛ  ЗИП – МАТ
 ЧП  БЕЛ  английски език  БЕЛ  ФВС
 ФВС  БЕЛ  МАТ  музика  ЗИП  – БЕЛ
 час на класа  модул – ФВС  СИП – ИТ

Легенда:

БЕЛ – български език и литература

ФВС – физическо възпитание и спорт

ЧО – човекът и обществото

ЧП – човекът и природата

ДБТ – домашен бит и техника

ИТ – информационни технологии