УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Това е седмичната програма за ВТОРИЯ учебен срок на 2016/2017 година в сила от 15.09.2016г.                         

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
 БЕЛ  ФВС  математика  музика  ФВС
 БЕЛ  математика  ЧО  БЕЛ  математика
 ФВС  БЕЛ  ДБТ  ЗИП – БЕЛ  английски език
 английски език  изобр. изк.  БЕЛ  ЗИП – ИТ  БЕЛ
 музика  изобр. изк.  английски език  ЧП  БЕЛ
 час на класа  модул – ФВС

Легенда:

БЕЛ – български език и литература

ФВС – физическо възпитание и спорт

ЧО – човекът и обществото

ЧП – човекът и природата

ДБТ – домашен бит и техника

ИТ – информационни технологии