УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Това е седмичната програма за първия учебен срок на 2018/2019 година в сила от 17.09.2018г.                         

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
 БЕЛ ИУЧ – БЕЛ  Музика  МАТ ФВС
 БЕЛ МАТ  БЕЛ  Музика Техн. и предпр.
 ФВС БЕЛ  БЕЛ  БЕЛ БЕЛ
 МАТ Изобр. изк.  МАТ  ИУЧ – БЕЛ ОС
 Час на класа Изобр. изк.  ИУЧ – МАТ

Легенда:

БЕЛ – български език и литература

ФВС – физическо възпитание и спорт

ОС – околен свят

ИУЧ – избираем учебен час

МАТ – математика

 

You must be logged in to leave a reply.