ГРАФИК

на писмените изпитвания по учебни предмети в трети  “б” клас за втория срок на учебната 2016/2017 г.:

Image

П Р Е Д М Е Т И Д А Т И
1. Български език и литература   06.03.2017; 20.04.2017; 05.05.2017
2. Математика  19.05.2017
3. Английски език   27.02.2017; 29.03.2017; 28.04.2017
 4. Човекът и природата   20.04.2017
 5. Човекът и обществото   22.02.2017