ГРАФИК

на писмените изпитвания по учебни предмети в трети  “б” клас за първия срок на учебната 2016/2017 г.:

Image

П Р Е Д М Е Т И Д А Т И
1. Български език и литература  30.09.2016; 30.11.2016; 15.12.2016
2. Математика  19.09.2016; 21.11.2016; 19.12.2016
3. Английски език  26.09.2016; 09.11.2016; 12.12.2016
 4. Човекът и природата  29.09.2016; 15.12.2016
 5. Човекът и обществото  27.09.2016; 10.11.2016; 13.12.2016