• Уважавай правото на детето на личен живот.
 • Давай на детето указания и примери.
 • Проявявай към детето нежност.
 • Поощрявай идеите на детето.
 • Уважавай собствените виждания на детето.
 • Проявявай емоционална подкрепа.
 • Пази поверените ти тайни.
 • Не проявявай крайни собственически чувства към детето.
 • Отнасяй се към детето като към отговорен човек.
 • Споделяй с детето новините за личен успех.
 • Защитавай детето в негово отсъствие.
 • Разговаряй с детето по въпросите на религията и политиката, за секса и смъртта.
 • Разговаряй с детето за различните модели на поведение.
 • Не бъди критичен към приятелите на детето.
 • Поднасяй на детето поздравления и подаръци за рождения ден.

Modeli na povedenie

You must be logged in to leave a reply.