Всеки родител изпитва тревога и трудност как да се грижи за възпитанието и развитието на детето си. В повечето случай родителите се  запитват дали постъпват правилно в различните ситуации, пред които се сблъскват в  ежедневието.

     Разбира се, всеки има свое собствено мнение как да възпитава децата си. Дали твърде малкото наказания означават, че децата са се измъкнали от контрола ни? Дали налагането на прекалено сурова дисциплина няма да ги настрои срещу нас?

     Тук ВИ представяме позитивни начини за насърчаване на децата да се държат добре. Позитивният подход се състои в това да хвалите детето и да го насърчавате да се държи добре. Позитивният подход не включва биене на детето. Някои родители се страхуват, че ако не бият децата си, ще загубят контрол върху тях, но всъщност се случва обратното. Колкото по-често показваме на децата си любов и уважение, толкова по-силно те ще искат да изпълнят  нашите очаквания.

Давайте на децата си пример на добро поведение

     Децата се учат като подражават на другите. Те ще копират и вашите постъпки.

Променяйте околната среда, а не децата

     По-добре е да държите ценни, опасни и чупливи предмети извън досега на детето, отколкото да го наказвате за неговото естествено любопитство.

Изказваите своите желания позитивно

     Казвайте на децата какво да правят, а не само какво не трябва да правят.

Хвалете и окуражавайте детето си

     Насърчавайте детето когато виждате, че полага усилия да се държи добре. Хвалете го за доброто му поведение и се стремете да отстраните неправилното. Колкото повече натяквате на детето, толкова по-малко ще ви слуша. Помислете как то би прозвучало на някой възрастен. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.

Ограниченията са полезно нещо дори и в най-любещото семейство

     Да бъдеш родител означава и да очертаваш граници. Не забравяйте, че е нормално детето да изпробва тези граници. Това не е непослушание, а част от процеса на учене. Децата се чувстват по-сигурни, ако вие спазвате границите, които сами сте очертали, при положение, че са разумни, дори и да се оплакват от тях от време на време.

Изслушвайте внимателно детето си

     Интересувайте се какво прави и какво чувства вашето дете. Успокойте го, че силните чувства са в реда на нещата, стига да са изразени по-подходящ начин. Колкото по-често правите това, толкова по-рядко ще ви се налага да стигате до наказания.

Изберете  възпитание без бой и крещене

     Понякога може да ви се струва, че боят е ефикасен и да се увлечете да удряте по-силно детето, за да постигнете същия резултат. Да крещите на децата или непрекъснато да ги критикувате също може да бъде вредно и може да доведе до трайни емоционални затруднения. Такива показания няма да помогнат на детето да развие чуство на самоконтрол и уважение към другите.

Поставяйте изпълними изисквания

     Не забравяйте да се запитате дали вашите изисквания отговарят на възрастта и състоянието на детето. Бъдете търпеливи, ако детето е още много малко, или ако е болно или изморено.

Замислете се… Тези факти могат да ви учудят…

     Понякога непослушанието и недисциплинираността са показатели за здравето на детето. Децата по природа са любопитни и изпълнени с ентусиазъм. Това е причината понякога поведението им да е такова, че на родителите им се струват непослушни, но не би било много чудно, ако детето не пробва нови неща или пък не прави грешки. Това не означава, че на децата трябва да им се позволява всичко. Трябва да знаят правилата задължителни във вашето семейство и да се научат да сътрудничат с другите. За да помогнете на децата да развият самоконтрола у себе си се изисква време и търпение.

Всяко дете има най-голяма нужда от обич

     Обичта е най-важният елемент на позитивното възпитание. Колкото по-често показвате на детето своята обич като го прегръщате, целувате и му казвате “обичам те”, толкова по-силно детето ще иска да докаже, че я е заслужило. Вашата обич помага на детето да бъде уверено в себе си и да има самочувствие.

Установете програма за деня

     Малките деца ще се чувстват по-сигурни и по-лесно ще се избегне конфликт, ако имат ясна програма за деня. Те са по-доволни, когато имат въведени постоянни часове за яденето, сън или свободно време.

Децата често не разбират защо ги наказват

     Изследванията показват, че правилата на възрастните са често много неясни за децата. Те не винаги разбират какво лошо са направили, особено след като са им ударили плесница, тъй като са сърдити и притеснени, за да мислят спокойно.

Да виждате света през погледа на детето

     Трябва да си представите какво чувства  детето. Спомнете си как сте се чувствали когато сте били дете, и колко неразбираем ви се е струвал светът на възрастните, когато са се отнасяли с вас несправедливо.

Давайки на децата възможност да правят избор им помагате да се държат по-добре

     Не се карайте на децата за незначителни неща. Позволявайте им да правят собствен избор – сами да решават какво ще облекат или какво ще ядат, за да не се чустват засегнати от това, че ги контролирате непрекъснато. Такъв подход помага да се избегне раздразнение или неприятно поведение от страна на децата.

Децата имат право на позитивни възпитателни мерки

     България е задължена да спазва Конвенцията на ООН за Правата на детето. Тя гласи, че децата имат права, а едно от тях е правото на защита от всякакви форми на физическо и психическо насилие и преднамерено унижение.

Уважавайте детето си така, както бихте уважавали един възрастен

     Позволявайте на детето да участва във вземането на решения, особено в такива, които пряко го засягат. Изслушвайте внимателно неговото мнение. Ако ви се прииска да му кажете нещо оскърбително, помислете как то би прозвучало на някой възрастен. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.

You must be logged in to leave a reply.