БУКВАРBukvar

 1. От БУКВАРА –   стр.
 2. От Учебната тетрадка № 2 – стр. 9 – довършете.
 3. В тетрадката за домашна работа – да се довършат започнатите букви.
ЧИТАНКАChitanka

 1. От Учебника – стр.
 2. От Учебна тетрадка  – стр. 
МАТЕМАТИКАMatematika

 1. От Учебника – стр. 23 да се довърши.
 2. От Учебната тетрадка № 1 – стр. 21 да се довърши.
 3. В тетрадката за домашна работа –
ИУЧ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАIuch_BEL

 1. От Помагалото – стр.
ОКОЛЕН СВЯТOkolen svqt

 1. От Учебната тетрадка – стр. 6 –  “Промени през есента” – довърши.
 2. От Учебника –
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Izobr_izk

 1. Блок 4 или скицник.
 2. Цветни моливи, флумастери, пастели, водни бои /според темата/.
 3. Мушама или плат за предпазване на работното място.
 4. Четки за рисуване и съд за вода при рисуване с бои.
ИУЧ – МАТЕМАТИКАIuch_MAT

 1. От Помагалото – стр.