Вярваме, че ще станем по-умни и по-добри…


Ученикът се отличава със загриженост  към следващите поколения и проявява своето щадящо отношение към написаното в книги и учебници.

Ученикът се старае да поддържа бодър и отпочинал своят дух, за да се подготви за изпитанията в живота. Показва добра комуникативност и обменя информация с разнообразни телекомуникационни средства, във всеки възможен момент.

Ученикът е общителен и обича да контактува със съучениците си. Амбициозен, обича да се изявява. Расте и се развива в условия на толерантност, разбиране и родителска подкрепа.

Ученикът е общителен и обича да контактува със съучениците си. Амбициозен, обича да се изявява, притежава лидерски качества. Ученикът е спокоен, съзерцателен и уравновесен.

Ученикът има ярко изявена дарба в областта на художественото оформление и дизайна, които активно използва за промяна на училищната среда и създаване на позитивна атмосфера в класната стая.
 
Ученикът има развито чувство за красота и желае да “изпипва” нещата до край. Обогатява речника на съучениците си и борави умело с лингвистиката.

Ученикът приема чужда помощ в процеса на обучение и внушава убедително ползата от този избор. Ученикът се старае да поддържа бодър и отпочинал своят дух, за да се подготви за изпитанията в живота.
 
Ученикът показва преждевременна самостоятелност съпроводена с отговорно и избирателно съставяне на индивидуален план на обучение съответстващ на впечатляващи черти в характера.Ученикът се стреми да привлече родителите си за  каузата на училището. Приема чужда помощ в процеса на обучение и внушава убедително ползата от този избор.

You must be logged in to leave a reply.