Харесва ни да сме заедно! Разбира се, трябва много да четем, та умни да растем!

 

Амбициозна, обича да се изявява. Притежава лидерски качества. Приема чужда помощ в процеса на обучение и внушава убедително ползата от този избор. Тя е спокойна, съзерцателна и уравновесена.

Тиха и скромна. Расте и се развива в условията на толерантност, разбиране и родителска подкрепа. Има ранни изяви на самостоятелност и поемане на инициатива в ситуации, за които други се нуждаят от родителска помощ. Спокойна, съзерцателна и уравновесена.

  
 

Проявява характер, смелост и решителност в общуването и акселерация заслужаваща поощрение. Отзивчива. Спокойна, съзерцателна и уравновесена.

 
 

Ученичката изпъква с градивна и целенасочена форма на загриженост в социалното си положение и показва завидни умения в неговото постигане с цената на съзнателно упорство в процеса на изграждането на трудовите си навици.

 

Ученичката е способна искрено и честно да изразява мнението си. Спокойна, съзерцателна и уравновесена. Общителна и обича да контактува със съучениците си.

 

Ученичката приема чужда помощ в процеса на обучение и внушава убедително ползата от този избор.

                                              

 

Ученичката показва извънкласна ангажираност и превърнало се в традиция старание в изпълнение на поставените и завишени изисквания в съответствие с потенциала и.

                       

Ученичката изпъква с градивна и целенасочена форма на загриженост в социалното си положение и показва завидни умения в неговото постигане с цената на съзнателно упорство в процеса на изграждането на трудовите си навици.

          

 

Ученичката проявява активност в часовете и стремеж да се изявява. Расте и се развива в условия на толерантност, разбиране и родителска подкрепа.


 

Ученичката е общителна и обича да контактува със съучениците си. Амбициозна, обича да се изявява. Расте и се развива в условия на толерантност, разбиране и родителска подкрепа. 


 

Ученичката се стреми да привлече родителите си за  каузата на училището. Приема чужда помощ в процеса на обучение и внушава убедително ползата от този избор. Общителна и обича да контактува със съучениците си и да се изявява. Тя е съзерцателна и уравновесена. 

You must be logged in to leave a reply.