…”Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…”

                
                      Васил Левски                 Христо Ботев
 
           
    Любен Каравелов         Георги Бенковски            Георги Раковски
 
                                       
                                               Райна Княгиня