Въпреки чуждата власт и тежките условия за живот българите запазили своя език и вяра. Заслуга за това имали образованите българи. Те насърчавали своите сънародници да се учат на четмо и писмо и да не забравят, че са българи. Тези хора пробуждали любовта на българите към своя народ. Затова ги нарекли народни будители. Някои от тях живеели и работели в чужди страни, други намирали убежище и място за работа над книгите в манастирите. Книгите, които ги пишели или превеждали на български език, съставлявали българската книжовност.

     На 1 ноември се чества Денят на народните будители.

        
    Васил Априлов             д-р Петър Берон           Иларион Макариополски
    
        
    Паисий Хилендарски        Софроний Врачански      Неофит Рилски
 
                           
                        Добри Чинтулов                    Неофит Бозвели
 
                        
                       Константин Миладинов     Димитър Миладинов
                                               братя МИЛАДИНОВИ